# درس_های_خصوصی_رشته_شیمی_کاربردی

درسهای رشته شیمی کاربردی

  ردیفنام درس1 آزمایشگاه شیمی آلی 1 2 آزمایشگاه شیمی آلی 2 3 آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 4 آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 5 آزمایشگاه فیزیک پایه 1 6 آزمایشگاه فیزیک پایه 2 7 آزمایشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید