اشنایی با مواد شیمیایی

مواد شیمیایی : باریم کلریدنام:

باریم کلرید

Barium chloride

نام دیگر:

نمک باریم هیدروکلریک اسید

Hydrochloric acid barium salt

شکل مولکول:

 

فرمول مولکولی:

BaCl2

جرم مولکولی (گرم بر مول):

208.25

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):

963

درجه احتراق(درجه سانتیگراد):

 

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب):

3.9

حالت:

جامد

رنگ:

سفید

pH:

~ 5-8

حلالیت در آب (گرم بر لیتر در 20درجه سانتیگراد):

375

خطرات:

سمی

 


  مواد شیمیایی : پتاسیم هیدروژن فتالاتنام:

پتاسیم هیدروژن فتالات

Potassium hydrogen phthalate

نام دیگر:

 

شکل مولکول:

 

فرمول مولکولی:

C8H5KO4

جرم مولکولی (گرم بر مول):

204.22

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):

295 – 300

درجه احتراق(درجه سانتیگراد):

~297

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب):

1.636

حالت:

جامد

رنگ:

بدون رنگ

pH:

~4

حلالیت در آب (گرم بر لیتر در 20درجه سانتیگراد):

80

خطرات:

 


  مواد شیمیایی : سیکلوهگزانوننام:

سیکلوهگزانون

Cyclohexanone

نام دیگر:

 

شکل مولکول:

 

فرمول مولکولی:

C6H10O

جرم مولکولی (گرم بر مول):

98.15

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):

31

درجه احتراق(درجه سانتیگراد):

430

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب):

0.95

حالت:

مایع

رنگ:

بدون رنگ

pH:

 

حلالیت در آب (گرم بر لیتر در 20درجه سانتیگراد):

95

خطرات:

آتشگیر، مضر


  مواد شیمیایی : پتاسیم هیدروکسیدنام:

پتاسیم هیدروکسید

Potassium hydroxide

نام دیگر:

 

شکل مولکول:

 

فرمول مولکولی:

KOH

جرم مولکولی (گرم بر مول):

56.11

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):

360

درجه احتراق(درجه سانتیگراد):

 

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب):

2.04

حالت:

جامد

رنگ:

بدون رنگ

pH:

~14

حلالیت در آب (گرم بر لیتر در 20درجه سانتیگراد):

1130

خطرات:

مضر، خورنده  مواد شیمیایی : گلیسریننام:

گلیسرین

Glycerin

نام دیگر:

گلیسرول

Glycerol

شکل مولکول:

 

فرمول مولکولی:

C3H8O3

جرم مولکولی (گرم بر مول):

 

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):

-10

درجه احتراق(درجه سانتیگراد):

 

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب):

1.23

حالت:

مایع

رنگ:

بدون رنگ

pH:

~5

حلالیت در آب (گرم بر لیتر در 20درجه سانتیگراد):

Soluble

خطرات:

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید