درسهای رشته شیمی کاربردی

  ردیفنام درس1 آزمایشگاه شیمی آلی 1 2 آزمایشگاه شیمی آلی 2 3 آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 4 آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 5 آزمایشگاه فیزیک پایه 1 6 آزمایشگاه فیزیک پایه 2 7 آزمایشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید
اسفند 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
11 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
دی 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
1 پست
تایباد
1 پست