درسهای رشته شیمی کاربردی

 

ردیفنام درس1 آزمایشگاه شیمی آلی 1 2 آزمایشگاه شیمی آلی 2 3 آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 4 آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 5 آزمایشگاه فیزیک پایه 1 6 آزمایشگاه فیزیک پایه 2 7 آزمایشگاه خوردگی فلزات 8 آزمایشگاه سنتز مواد آلی 9 آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 10 آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 11 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی 12 آزمایشگاه شیمی صنعتی 13 آزمایشگاه شیمی عمومی 1 14 آزمایشگاه شیمی عمومی 2 15 آزمایشگاه شیمی معدنی 1 16 آزمایشگاه شیمی معدنی 2 17 آنالیز عددی 18 اصول بیوشیمی 19 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی 20 اصول صنایع شیمیایی 21 اصول محاسبات شیمی صنعتی 22 الکترو شیمی صنعتی 23 تجزیه نمونه های حقیقی 24 تمرین پژوهش 25 جداسازی و شناسیایی ترکیبات آلی 26 خوردگی فلزات 27 روش استفاده از متون علمی شیمی 28 ریاضی عمومی 1 29 ریاضی عمومی 2 30 زبان تخصصی شیمی 31 سمینار موضوع روز 32 سنتز مواد آلی 33 شاخص های بهداشتی 34 شیمی آلی 1 35 شیمی آلی 2 36 شیمی آلی فلزی 37 شیمی تجزیه 1 38 شیمی دارویی 39 شیمی صنایع معدنی 40 شیمی عمومی 1 41 شیمی عمومی 2 42 شیمی فیزیک 1 43 شیمی فیزیک 2 44 شیمی فیزیک آلی 45 شیمی محیط زیست 46 شیمی معدنی 1 47 شیمی هسته‌ای 48 شیمی و تکنولوژی پلیمر 49 شیمی و تکنولوژی نفت 50 شیمی آلی 3 51 شیمی تجزیه 2 52 شیمی تجزیه دستگاهی 53 شیمی سطح و حالت جامد 54 شیمی صنعتی 1 55 شیمی صنعتی 2 56 شیمی معدنی 2 57 شیمی و تکنولوژی چرم 58 شیمی و تکنولوژی رنگ 59 شیمی و تکنولوژی مواد غذایی 60 طیف سنجی مولکولی 61 فیزیک پایه 1 62 فیزیک پایه 2 63 گرافیک و نقشه‌خوانی 64 مبانی شیمی کوانتمی 65 مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی 66 مبانی شیمی پلیمر 67 معادلات دیفرانسیل 68 نظریه گروه در شیمی 69 کارآموزی تابستانی گزارش نویسی و سمینار 70 کاربرد الکترونیک در شیمی 71 کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی 72 کارگاه یا شیشه گری

/ 0 نظر / 73 بازدید