دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته شیمی پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی یگانه منجی عالم بشریت نیز دعا کنید
به سادگی ذکر یک صلوات

1111019.pdf
View Download ریاضی 2  331k 1111024.pdf
View Download ریاضی عمومی 1  836k 1111025.pdf
View Download ریاضی عمومی 2  354k 1111026.pdf
View Download معادلات دیفرانسیل  341k 1113081.pdf
View Download فیزیک پایه 2  607k 1114008.pdf
View Download شیمی عمومی 1  309k 1114010.pdf
View Download شیمی عمومی 2  344k 1114012.pdf
View Download شیمی آلی 1  601k 1114014.pdf
View Download شیمی آلی 2  485k 1114016.pdf
View Download شیمی فیزیک 1  408k 1114018.pdf
View Download شیمی تجزیه 1  359k 1114020.pdf
View Download شیمی آلی 3  353k 1114021.pdf
View Download شیمی فیزیک 2  363k 1114023.pdf
View Download شیمی تجزیه 2  345k 1114025.pdf
View Download شیمی معدنی 1  285k 1114027.pdf
View Download مبانی شیمی کوانتومی  323k 1114028.pdf
View Download زبان تخصصی شیمی  339k 1114029.pdf
View Download سنتز مواد آلی  718k 1114031.pdf
View Download شیمی تجزیه دستگاهی  281k 1114033.pdf
View Download اصول صنایع شیمیایی  361k 1114035.pdf
View Download شیمی معدنی 2  304k 1114037.pdf
View Download شیمی محیط زیست  281k 1114039.pdf
View Download طیف سنجی مولکولی  302k 1114040.pdf
View Download کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی  2136k 1114042.pdf
View Download شیمی آلی فلزی  344k 1114044.pdf
View Download شیمی هسته ای  288k 1114046.pdf
View Download شیمی فیزیک آلی  536k 1114047.pdf
View Download جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی  421k 1114049.pdf
View Download نظریه گروه در شیمی  354k 1114050.pdf
View Download اصول بیوشیمی  347k 1114056.pdf
View Download مبانی شیمی پلیمر  408k 1114061.pdf
View Download تاریخ علم شیمی  325k 1114062.pdf
View Download خوردگی فلزات  335k 1114063.pdf
View Download اصول محاسبات شیمی صنعتی  643k 1114071.pdf
View

/ 0 نظر / 35 بازدید